LieDM konsorciumas

LieDM konsorciumas jungia Lietuvos aukštojo mokslo institucijas kurios kooperuodamos savo lėšas ir pastangas palaiko ir plėtoja e.studijų ir nuotolinio mokymosi infrastruktūrą Lietuvoje.

LieDM konsorciumas

LieDM tinklo infrastruktūros diegimą inicijavo 1998 m. valstybės investicijų programa. Vėlesnis LieDM tinklo palaikymas ir plėtra buvo vykdomas pagal įvairius projektus bei programas. Šiuo metu LieDM konsorciumas jungia Lietuvos aukštojo mokslo institucijas kurios kooperuodamos savo lėšas ir pastangas palaiko ir plėtoja e.studijų ir nuotolinio mokymosi infrastruktūrą Lietuvoje.

Paskutinis plėtros etapas su papildomu valstybės finansavimu buvo įgyvendinamas
pagal 2012 m. gruodžio 12 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintos Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros 2013–2015 metų programą
(toliau – LITMIS programa).


LieDM konsorciumas savo nariams teikia centralizuotą Zoom vaizdo konferencijų bei MOODLE virtualių aplinkų prieglaudą ir aptarnavimą, organizuoja mokymus bei kitas bendras veiklas.
Konsorciumo nariais gali būti valstybinės mokslo ir studijų institucijos. Kitos švietimo įstaigos ar mokymo veiklą vykdančios institucijos gali tapti asocijuotais Konsorciumo nariais. Asocijuoti Konsorciumo nariai nedalyvauja Konsorciumo valdymo organuose.

Šiuo metu LieDM konsorciumą sudaro 15 narių ir 18 asocijuotų narių

LieDM centralizuotai teikiamos paslaugos

LieDM techninis centras palaiko bei konsorciumo nariams teikia šias paslaugas

Zoom

Vaizdo konferencijų sprendimas liedm.zoom.us


liedm.zoom.us administravimo klausimais kreipkitės:
AURELIJA OKUNYTĖ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vaizdo konferencijų techniniais klausimais kreipkitės:
TOMAS PIŠKINAS
+370-37-300625
+370-612-45029
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle

Moodle virtualios mokymosi aplinkos vma.liedm.lt


Moodle aplinkų techninio palaikymo klausimais rūpinasi
REMIGIJUS KUTAS
+370-698-89218
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kita

LieDM valdybos pirmininkė - ELENA VAINIKEVIČIENĖ, 
Generolo Žemaičio karo akademija
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

LieDM tinklo administruojanti institucija - Vilniaus Gedimino technikos universitetas:
GRAŽINA DROESSIGER
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LieDM tinklo techninis centras - Kauno technologijos universitetas:
GYTIS CIBULSKIS
+370-682-38080
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LieDM įvykiai ir naujienos

2021 lapkričio 26d.
2021 m. lapkričio 25-26 dienomis Druskininkuose vyko Lietuvos aukštųjų mokyklų nuotolinio mokymosi tinklo LieDM palaikymo ir plėtros konsorciumo visuotinis susirinkimas ir kasmetinis išvažiuojamasis seminaras. Seminaro metu institucijos dalinosi patirtimi hibridinio mokymo organizavimo klausimais. Buvo įdomūs Lantel, BMK, Elipsis vaizdo konferencijų techninių sprendimų pristatymas, pristatytos Zoom ir Moodle sistemų naujovės ir kt.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© LieDM konsorciumas.